Obstetri

Obstetri Nedir? 

Obstetri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalının gebelikle ilgilenen bir birimidir. Gebeliğin başlangıcından, gebeliğin sonlanmasına kadar olan süreci, doğum safhasını ve lohusalık dönemini takip eden bilim dalıdır. Gebelik fizyolojik bir süreçtir.

Gebelerin büyük çoğunluğu bu dönemi sorunsuz geçirir. Fakat belli bir oranda da  düşük, erkendoğum, embriyonun gelişmemesi, fetüsün anomali içermesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. Jinekoloji ise genital organların (vulva, vajina, cervix, uterus, over, paraovaryan dokular), alt karın bölgesinin hastalıkları ile ilgilenir. Obstetrinin konusuna giren durum ve hastalıkların  tedavileri, cerrahi operasyonları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  tarafından uygulanır.
 
Gebelik süreci kadının beklediği adetin olmamasıyla, hatta bu zaman diliminden 15 gün önce döllenmenin gerçekleşmesi, embriyonun ilk hücresinin oluşmasıyla başlar. Bu safhadan itibaren gebelik takibi ay ay yapılır. Her ay ultrasonografik muayene, tetkikler, annenin kilo artışı, kan basıncı takibi yapılır. Bazı zaman dilimlerinde üst düzey ultrason yapılır. Eğer annenin riskli gebeliği varsa, daha önceden sık gebelik kayıpları varsa daha farklı bir program uygulanır, daha sık takip veya perinatolojik takip gerekebilir. Tetkik farklılıkları olacaktır. Gebelik sağlıklı ilerlemiyor, embriyo gelişmemiş, ölü gebelik veya düşük olarak sonuçlanıyorsa cerrahi operasyonları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından yapılır. 10 haftanın altındaki gebeliklerde sonlandırma D&C (dilatasyon ve küretaj) ile klinikte veya hastanede olur. Gebelik 10 haftadan büyük ve ölü gebelik ise hastanede yapılmalıdır. Normal doğum şeklinde olabileceği gibi, cerrahi yöntem olan sezaryen ile de olabilir.

Her şey yolunda 40 hafta tamamlanmışsa doğum yine Kadın Hastalıkları ve doğum Uzmanı ve yardımcısı ebe – hemşire tarafından hastanede gerçekleştirilir. Doğum mutlaka hastanede, yeni doğan ve ameliyathanenin var olduğu ortamlarda gerçekleşmeli. Evde, her şey normal seyrediyor olsa bile doğum asla yapılmamalı, yaptırılmamalı. Çünkü doğum eylemi süprizlere açık seyir izleyen bir eylemdir. Riskli gebeliklerin takibi perinatoloji denilen obstetrinin  üst bölümü tarafından daha  daha detaylı ultrasonografik inceleme, amniosentez ve laboratuar tetkikleriyle gerçekleştirilir. Eğer gebelik sağlıklı gelişmiyor, fetüs ağır anomaliye sahipse karı kocanın onayı alınarak sonlandırılabilir. Gebe bu konuda uzman olan hekimlerin muayenesinden geçer ve kurul raporu alır.

Doğumdan sonraki 6/8 hafta , halk arasında olduğu gibi tıp dada özel bir dönemdir. Lohusalık dönemi olarak adlandırılır. Bu evrede obstetrinin alanıdır. Bu dönemde vücut kendini doğum öncesi dönemdeki gibi olmak için mcadele eder. Kadın genital organları, rahim doğum öncesi boyutlara çekilir. Bu dönemde beden enfeksiyona meyil, metabolizma ve psikolojik açıdan  hassa bir dönem geçirmektedir. Bu dönemde aile bireylerinin ve Uzman doktorun desteği  önemlidir. Genital organlardaki sorunlar, emzirmeye bağlı meme sorunları obstetri tarafından takip ve tedavi edilir. Psikolojik destek gerekirse Psikiyatriste başvurulur.